anti glare


anti glare
bländskydd, överdrag på glas som förhindrar reflektering av ljus

English-Swedish dictionary. 2013.